Alouette Machine

ALOUETTE MACHINE
imprenta tipográfica ambulante

Alouette Machine

Alouette Machine é un proxecto mutante e errante. Unha imprenta impulsada por un motor de cinco cilindros. Un espazo de creación, papel, palabras, poesía, fugas e paixóns, rabia e dúbidas. Letras centenarias de madeira, chumbo, tinta, prensas, rabia humana e presión animal (ou viceversa).

Programa EMEGA